Thực Trạng Đội Ngũ Cán Bộ Ở Đơn Vị Cơ Sở, Tập Trung Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Cán Bộ

QNP – Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Đầm Hà luôn quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đang xem: Thực trạng đội ngũ cán bộ ở đơn vị cơ sở

*

Đội ngũ cán bộ, công chức của huyện Đầm Hà sau khi được luân chuyển, đào tạo đã từng bước nâng cao về chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện.

Xác định công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, Đảng bộ huyện Đầm Hà luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức quán triệt tới 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nghiêm túc học tập, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tính tự giác rèn luyện, tự trau dồi, hoàn hiện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy chia sẻ: Những năm qua, đội ngũ cán bộ của huyện, đặc biệt là cán bộ cơ sở vừa thiếu, vừa yếu về năng lực, thậm chí nhiều xã đội ngũ cán bộ phần lớn chưa đạt chuẩn… Trước thực trạng đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành các đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức, cán bộ dân tộc thiểu số theo từng giai đoạn. Hàng năm, các phòng, ban chuyên môn của huyện đã tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí công tác phù hợp, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức…

READ:  thực đơn xả cơ cho nam

Trên cơ sở đó, các cơ quan cử nhiều lượt cán bộ, đảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, văn hoá, nhất là cán bộ thuộc diện quy hoạch các chức danh chủ chốt ở cơ sở… Từ năm 2012 đến nay, huyện đã cử 41 đồng chí cán bộ đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị, mở 4 lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị tại huyện, cử 19 cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng ngắn hạn tại nước ngoài… 

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch được tăng cường. Huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 với yêu cầu bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định với phương châm vừa “mở”, vừa “động” và “liên thông”. Vì vậy, số cán bộ đưa vào quy hoạch bảo đảm tiêu chuẩn, có chiều hướng phát triển tốt, quy hoạch có tính khả thi cao. Căn cứ nguồn quy hoạch và điều kiện thực tiễn, các địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hiện nay, CBCCVC trên địa bàn huyện có trình độ chuyên môn thạc sĩ đạt 6%, cao đẳng, đại học đạt 80,2%, còn về lý luận chính trị có 22,8% đạt trình độ cao cấp, cử nhân, trung cấp đạt 58,6%… 

*

Huyện Đầm Hà tổ chức công bố quyết định về việc hợp nhất một số cơ quan thuộc Huyện ủy với UBND huyện.

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển cán bộ được thực hiện bảo đảm dân chủ, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của huyện và từng địa phương, đơn vị. Huyện ủy đã kiên quyết không bổ nhiệm lại với cán bộ không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ năm 2012 đến nay, huyện đã thực hiện điều động, luân chuyển 72 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Công tác quy hoạch cán bộ được chú trọng, nhiều cán bộ trẻ có năng lực, triển vọng phát triển được đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cho huyện trước mắt và lâu dài.

Xem thêm: Cách Làm Chân Gà Muối Trung Quốc Đắt Khách: Hạn Dùng 200 Ngày?

READ:  Tổng Hợp 9 Thực Đơn Ăn Dặm Cho Bé 6 Tháng Kieu Nhat, Thực Đơn Ăn Dặm Kiểu Nhật Cho Trẻ Từ 5

Bằng nhiều giải pháp trong công tác cán bộ nên huyện Đầm Hà đã khắc phục tình trạng cục bộ khép kín, giảm được sức ỳ và sự thiếu hụt cán bộ chủ chốt; tạo sự đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn; cán bộ trẻ, cán bộ trong quy hoạch có điều kiện, môi trường tốt để rèn luyện, trưởng thành trong thực tiễn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cán bộ của huyện còn có những hạn chế, như việc tuyển dụng cán bộ có lúc, có nơi chưa bảo đảm yêu cầu. Người được tuyển dụng chuyên môn chưa phù hợp với vị trí việc làm, nên hiệu quả công việc chưa cao. Quy hoạch cán bộ theo phương châm “động”, “mở” và “liên thông” vẫn còn hạn chế; tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ được quy hoạch vào cấp uỷ, các chức danh chủ chốt khối xã, thị trấn còn thấp. Việc chọn cử cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn vẫn còn có trường hợp chưa phù hợp với vị trí công tác và điều kiện địa phương; số lượng cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ đại học còn ít. Cán bộ được đi luân chuyển vẫn chưa yên tâm công tác, còn nhiều khó khăn. Công tác đánh giá cán bộ còn có hiện tượng nể nang, tiêu chí đánh giá còn nặng định tính…

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới, theo chúng tôi, trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Đầm Hà tiếp tục quán triệt sâu sắc, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác cán bộ, nhằm nâng cao nhận thức cho cấp uỷ, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ; Chủ động trong công tác xây dựng, cụ thể hoá các nghị quyết, chủ trương về công tác cán bộ từ cấp huyện đến cơ sở phù hợp với tình hình thực tế; Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ bảo đảm vừa đúng quy chế, hướng dẫn của tỉnh và Trung ương vừa phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị. Nghiên cứu lượng hoá tiêu chí, tiêu chuẩn trong đánh giá cán bộ. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân tham gia nhận xét, đánh giá tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. 

READ:  Thực Đơn Giảm Cân Cấp Tốc Trong 1 Tuần Mà Các Chị Em Không Thể Bỏ Qua

*

Lãnh đạo huyện kiểm tra một số dự án trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, huyện Đầm Hà tiếp tục rà soát, bổ sung và thực hiện các quy định bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và công tác điều động, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ trẻ từ huyện về cơ sở và ngược lại, luân chuyển cán bộ chủ chốt từ địa phương này sang địa phương khác. Quan tâm bổ nhiệm cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số đã được đào tạo cơ bản, có năng lực thực tiễn, có triển vọng phát triển.

Đồng chí Hà Hải Vân, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Đầm Hà cho biết: Đội ngũ cán bộ, công chức của huyện Đầm Hà sau khi được luân chuyển, đào tạo đã từng bước nâng cao về chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. Chất lượng đào tạo cán bộ nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, vượt khó vươn lên, giữ vững đạo đức, phẩm chất cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và chấp hành sự phân công công tác của tổ chức. Có lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó với nhân dân được nhân dân tín nhiệm và đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Xem thêm: Bài Giảng Ứng Dụng Của Vi Sinh Vật Trong Thực Phẩm, Có Ứng Dụng Như Nào Trong Nông Nghiệp Hiện Nay

Chính nhờ sự chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Đó chính là tiền đề quan trọng để Đầm Hà phát huy sức mạnh toàn diện trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra./.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thực đơn

Related Articles

Trả lời

Back to top button