Công Ty Cp Thực Phẩm Xuất Khẩu Vạn Đức Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Lưu ý : Đăng ký tài khoản bạn sẽ chỉ là thành viên cá nhân. Để nâng cấp hội viên, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Đang xem: Công ty cp thực phẩm xuất khẩu vạn đức bình chánh, hồ chí minh

*

*

*
*

3151

CÔNG TY CP THỰC PHẨM XUẤT KHẨU VẠN ĐỨC

Tổng tài sản(Tỷ VND)

A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 – 200 tỷ) A8 (200 – 400 tỷ) A7 (400 – 600 tỷ) A6 (600 – 800 tỷ)
A5 (800 – 1000 tỷ) A4 (1000 – 1500 tỷ) A3 (1500 – 2000 tỷ) A2 (2000 – 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)

Vốn chủ sơ hữu

E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 – 200 tỷ) E8 (200 – 400 tỷ) E7 (400 – 600 tỷ) E6 (600 – 800 tỷ)
E5 (800 – 1000 tỷ) E4 (1000 – 1500 tỷ) E3 (1500 – 2000 tỷ) E2 (2000 – 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Doanh Thu (tỷ VNĐ)

R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 – 200 tỷ) R8 (200 – 400 tỷ) R7 (400 – 600 tỷ) R6 (600 – 800 tỷ)
R5 (800 – 1000 tỷ) R4 (1000 – 1500 tỷ) R3 (1500 – 2000 tỷ) R2 (2000 – 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)

Số lượng nhân viên

L10 (Dưới 100 người) L9 (100 – 200 người) L8 (200 – 400 người) L7 (400 – 600 người) L6 (600 – 800 người)
L5 (800 – 1000 người) L4 (1000 – 1500 người) L3 (1500 – 2000 người) L2 (2000 – 2500 người) L1 (Trên 2500 người)
READ:  Thol Gym Thực Phẩm Bổ Sung Hàng Đầu Việt Nam, Thol Gym (Tholgym)

Xem thêm: Mã Trường Công Nghiệp Thực Phẩm Tp, Các Ngành Nghề Đào Tạo

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

TOP 5 doanh nghiệp cùng ngành – Sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm đóng gói, ăn liền, đồ hộp

*

*

Đất Xanh Miền Trung kỷ niệm 10 năm thành lập: Thập kỷ trở thành nhà phát triển bất động sản hạng sang hàng đầu

Xem thêm: Các Phương Pháp Lạnh Đông Thực Phẩm Điểm Đóng Băng, Thiết Bị Cấp Đông Thực Phẩm Cho Doanh Nghiệp

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thực phẩm

Related Articles

Trả lời

Back to top button