Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Công Ty Thực Phẩm, Tìm Hiểu Nhiệm Vụ Và Chức Năng Của Công Ty

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (816.46 KB, 74 trang )

Đang xem: Chức năng và nhiệm vụ của công ty thực phẩm

Chuyên đề thực tập

chiến lược phát triển kinh tế chung của cả nước với nhiều ngành nghề kinh

doanh đa dạng trong phát triển thương mại thông qua mối quan hệ thành viên

của Tổng Công ty lương thực Miền Bắc và tư cách pháp lý của một doanh

nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất khẩu gạo và các sản phẩm nông sản thế

mạnh. Sản xuất kinh doanh và cung ứng cho thị trường các sản phẩm nông sản,

thủy hải sản chế biến, vật liệu xây dựng,vận tải, kho bãi,… đặc biệt là mặt hàng

lương thực nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và một phần xuất khẩu.

• Tiêu thụ các sản phẩm nông sản của nông dân. Tổ chức thu mua, vận chuyển,

chế biến, dự trữ phục vụ xuất khẩu, đặc biệt là chế biến gạo xuất khẩu.

• Mở rộng và phát triển các hoạt động, ngành nghề sản xuất kinh doanh theo đăng

ký kinh doanh, đảm bảo sản xuất có hiệu quả, mang lại lợi ích chung cho xã hội,

sự phát triển của Công ty, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên trong Công

ty, đóng góp vào ngân sách Nhà nước…

• Liên doanh, liên kết với các thành viên của Tổng Công ty lương thực Miền Bắc,

các doanh nghiệp trong ngành, các tổ chức kinh tế khác nhằm thúc đẩy các hoạt

động kinh tế khác phát triển.

2.2. Nhiệm vụ của công ty

• Trong hoạt động sản xuất kinh doanh công ty có nghĩa vụ đăng ký kinh doanh

và hoạt động đúng ngành nghề đã đăng ký, tuân thủ quy chế, quy định của nhà

nước về kinh doanh xuất nhập khẩu, giao dịch đối ngoại và phát triển thương

mại trong nước.

• Công ty cần sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách và tạo nguồn vốn cho hoạt

động sản xuất kinh doanh của mình, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn

lực, đảm bảo đầu tư mở rộng sản xuất và đổi mới các trang thiết bị nhằm thực

READ:  Mua Chất Bảo Quản Thực Phẩm Mua Ở Đâu ? Thực Hư Việc Sử Dụng Có Nguy Hại?

hiện các mục tiêu kinh doanh và nhiệm vụ khác theo kế hoạch.

• Thực hiện chính sách chế độ tài sản tài chính, lao động tiền lương, bảo hiểm xã

hội,… làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ tay nghề

cho nhân viên.

Nguyễn Văn Phông

4

Công nghhiệp 47A

Chuyên đề thực tập

• Thực các nghĩa vụ và các khoản thuế đối với nhà nước.

2.3. Quyền hạn của công ty

Để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ đã nêu trên thì đòi hỏi công ty cũng cần

phải có những quyền hạn tương xứng. Công ty vận tải, xây dựng và chế biến Lương

thực Vĩnh Hà có các quyền sau :

• Quyền chủ động về tài chính doanh nghiệp phục vụ sản xuất kinh doanh trên cơ

sở bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, cơ sở vật chất kỷ thuật và các

nguồn lực khác được cấp phát.

• Quyền tổ chức bộ máy quản lý, kinh doanh phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ

của công ty.

• Quyền đầu tư liên doanh, liên kết góp vốn cổ phần và mua lại các tài sản của các

doanh nghiệp khác.

• Quyền chủ động đổi mới công nghệ, trang thiết bị, mở rộng qui mô kinh doanh

theo khả năng của công ty và yêu cầu của thị trường.

• Quyền tham gia xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản ( chủ yếu là xuất khẩu

gạo ), hàng hóa phục vụ tiêu dùng, ủy thác xuất nhập khẩu cho các đơn vị bạn.

• Quyền đàm phán ký kết hợp đồng kinh tế với các tổ chức kinh tế trong và ngoài

nước.

• Quyền đặt văn phòng đại diện của công ty trong và ngoài nước để tiến hành giao

dịch đồng thời thu thập và cung cấp thông tin và thị trường phục vụ cho kế

hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong từng thời kỳ phát triển của mình, công ty luôn có hoạch định chiến lược

phát triển rõ ràng, xác định rõ mục tiêu và nhiệm vụ của từng thời kỳ, đưa ra các

phương hướng và giải pháp thưc hiện các mục tiêu của mình. Do vậy, công ty

READ:  Dịch Vụ Xin Giấy Phép Quảng Cáo Thực Phẩm Chức Năng Mới Nhất 2021

không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn góp phần quan trọng vào sự

phát triển nền kinh tế của đất nước, đảm bảo nâng cao đời sống cán bộ công nhân

viên trong Công ty….

Nguyễn Văn Phông

5

Công nghhiệp 47A

Chuyên đề thực tập

3. Ngành nghề kinh doanh và sản phẩm hiện tại của doanh nghiệp :

3.1.

Xem thêm: thực phẩm chức năng cla core

Xem thêm: Các Thực Phẩm Bổ Thận Tráng Dương Và Sinh Tinh Tốt Nhất, 15 Thực Phẩm Tốt Cho Sức Khỏe Của Thận

Ngành nghề kinh doanh :

Để thuận lợi cho quá trình mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sau này và xu

hướng, chiến lược phát triển của doanh nghiệp, Công ty đăng kí kinh doanh với các

ngành nghề sau :

 Vận tải và đại lý vận tải đường biển, đường thủy, đường bộ.

 Thương nghiệp, bán buôn, bán lẻ.

 Bán buôn, bán lẻ công nghệ thực phẩm, hàng tiêu dùng, hương liệu, phụ gia.

 Đại lý bán buôn, bán lẻ ga, chất đốt.

 Kinh doanh vật tư nông nghiệp.

 Kinh doanh và sản xuất bao bì lương thực.

 Kinh doanh bất động sản.

 Bán buôn, bán lẻ và đại lý sắt thép, ống thép, kim loại màu……

 Kinh doanh lương thực, thực phẩm và các mặt hàng đã chế biến.

 Xuất nhập khẩu lương thực và thực phẩm.

 Xây dựng công trình dân dụng và hạng mục công trình công nghiệp.

 Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

 Sản xuất nước tinh lọc, bột canh.

 Nuôi trồng thủy sản..

 Dịch vụ dạy nghề, giới thiệu việc làm, hợp tác xuất khẩu lao động.

 Dịch vụ ăn uống, nhà hàng.

 Cho thuê tài sản, nhà kho……

( Nguồn : Đăng kí kinh doanh Công ty VT – XD và CBLT Vĩnh Hà).

Tuy nhiên, do khả năng về các nguồn lực còn hạn chế nên hoạt động kinh doanh

của Công ty vận tải xây dựng và chế biến lượng thực Vĩnh Hà mới chỉ tập trung vào

các ngành nghề chủ yếu sau :

 Vận tải hàng hóa, xuất nhập khẩu lương thực, thực phẩm đã qua chế biến ( chủ

READ:  Top 15 Thực Phẩm Chức Năng Giảm Cân Tốt, Hiệu Quả An Toàn Giá Rẻ Từ 500K

yếu là gạo, sưa đậu nành và một số các mặt hàng nông sản khác ).

 Thương nghiệp bán buôn, bán lẻ.

 Công nghiệp sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.

Nguyễn Văn Phông

6

Công nghhiệp 47A

Chuyên đề thực tập

 Kinh doanh bất động sản và cho thuê tài sản.

 Xây dựng các công trình và các hạng mục công trình Công nghiệp.

3.2. Sản phẩm :

Để phù hợp với chức năng nhiệm vụ thời kỳ mới cũng như đáp ứng tốt nhất nhu

cầu thị trường, Tổng công ty có quyết định số 238/HĐQĐ/QĐ-TCLĐ về việc bổ

sung ngành nghề kinh doanh của công ty, công ty đã quyết định đăng ký lại ngành

nghề kinh doanh bao gồm các ngành nghề sau:

Xuất khẩu lương thực, thực phẩm;

Xây dựng các công trình dân dụng và hạng mục công trình công nghiệp;

Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng;

Kinh doanh bất động sản;

Cho thuê tài sản;

Tuy nhiên, cho đến nay các mặt hàng thế mạnh của Công ty chủ yếu là kinh

doanh các mặt hàng lương thực và xây dựng đặc biệt là mặt hàng gạo, sản xuất bia

và sữa đậu nành. Theo số liệu phòng kinh doanh năm 2008, xuất khẩu gạo chiếm

khoảng 55% doanh thu và đóng góp khoảng 40% vào lợi nhuận của công ty. Các

lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác của Công ty còn ở quy mô nhỏ bé, hiệu quả chưa

cao, chủ yếu là để đảm bảo công ăn việc làm cho nhân viên trong Công ty. Để hiểu

rõ hơn về sản phẩm hiện tại của Công ty ta có bảng số liệu về tỷ trọng doanh thu và

lợi nhuận của các mặt hàng:

Bảng 1 : Tỷ trọng về doanh thu và lợi nhuận các mặt hàng.

Chỉ tiêu

Tỷ trọng về doanh thu (%)

Tỷ trọng về lợi nhuận (%)

1. Mặt hàng gạo

55

40

2. Dịch vụ vận tải và xây

10

30

3. Nông sản.

30

25

4. Hoạt động khác

5

5

Nguyễn Văn Phông

7

dựng.

Công nghhiệp 47A

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thực phẩm

Related Articles

Trả lời

Back to top button