Bánh Mini Pocket Nhân Sữa Chua Mini Pocket Thùng 2Kg, Bánh Sữa Chua Mini Pocket Hộp 2Kg Hàng Có Sẵn

Cam kết luôn có hơn 50 vị bánh luân phiên thay đổi theo tuầnNhận gói quà cho khách có nhu cầu mang tặng
₫450,000.00 ₫309,000.00″,”sku”:””,”variation_description”:”

2kg bu00e1nh tu1ea7m 80-90 bu00e1nh
“,”variation_id”:70,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”2.4″,”weight_html”:”2.4 kg”},{“attributes”:{“attribute_pa_khoi-luong”:”1-5kg”},”availability_html”:”cu00f2n 96 hu00e0ng
“,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:{“length”:”5″,”width”:”5″,”height”:”5″},”dimensions_html”:”5 × 5 × 5 cm”,”display_price”:259000,”display_regular_price”:350000,”image”:{“title”:”Bu00e1nh Su1eefa Chua”,”caption”:””,”url”:”https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan.png”,”alt”:”Bu00e1nh Su1eefa Chua Horsh”,”src”:”https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan-510×510.png”,”srcset”:”https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan-510×510.png 510w, https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan-280×280.png 280w, https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan-400×400.png 400w, https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan-247×247.png 247w, https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan-100×100.png 100w, https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan.png 600w”,”sizes”:”(max-width: 510px) 100vw, 510px”,”full_src”:”https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan.png”,”full_src_w”:600,”full_src_h”:600,”gallery_thumbnail_src”:”https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan-100×100.png”,”gallery_thumbnail_src_w”:100,”gallery_thumbnail_src_h”:100,”thumb_src”:”https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan-247×247.png”,”thumb_src_w”:247,”thumb_src_h”:247,”src_w”:510,”src_h”:510},”image_id”:”744″,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:96,”min_qty”:1,”price_html”:”₫350,000.00 ₫259,000.00″,”sku”:””,”variation_description”:”1.5kg bu00e1nh tu1ea7m 60-66 bu00e1nh
“,”variation_id”:71,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”1.7″,”weight_html”:”1.7 kg”},{“attributes”:{“attribute_pa_khoi-luong”:”1kg”},”availability_html”:”cu00f2n 93 hu00e0ng
“,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:{“length”:”5″,”width”:”5″,”height”:”5″},”dimensions_html”:”5 × 5 × 5 cm”,”display_price”:179000,”display_regular_price”:250000,”image”:{“title”:”Bu00e1nh Su1eefa Chua”,”caption”:””,”url”:”https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan.png”,”alt”:”Bu00e1nh Su1eefa Chua Horsh”,”src”:”https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan-510×510.png”,”srcset”:”https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan-510×510.png 510w, https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan-280×280.png 280w, https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan-400×400.png 400w, https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan-247×247.png 247w, https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan-100×100.png 100w, https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan.png 600w”,”sizes”:”(max-width: 510px) 100vw, 510px”,”full_src”:”https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan.png”,”full_src_w”:600,”full_src_h”:600,”gallery_thumbnail_src”:”https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan-100×100.png”,”gallery_thumbnail_src_w”:100,”gallery_thumbnail_src_h”:100,”thumb_src”:”https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan-247×247.png”,”thumb_src_w”:247,”thumb_src_h”:247,”src_w”:510,”src_h”:510},”image_id”:”744″,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:93,”min_qty”:1,”price_html”:”₫250,000.00 ₫179,000.00″,”sku”:””,”variation_description”:”1kg bu00e1nh tu1ea7m 40-45 bu00e1nh
“,”variation_id”:72,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”1.2″,”weight_html”:”1.2 kg”},{“attributes”:{“attribute_pa_khoi-luong”:”0-5kg”},”availability_html”:”cu00f2n 95 hu00e0ng
“,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:{“length”:”5″,”width”:”5″,”height”:”5″},”dimensions_html”:”5 × 5 × 5 cm”,”display_price”:99000,”display_regular_price”:150000,”image”:{“title”:”Bu00e1nh Su1eefa Chua”,”caption”:””,”url”:”https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan.png”,”alt”:”Bu00e1nh Su1eefa Chua Horsh”,”src”:”https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan-510×510.png”,”srcset”:”https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan-510×510.png 510w, https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan-280×280.png 280w, https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan-400×400.png 400w, https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan-247×247.png 247w, https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan-100×100.png 100w, https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan.png 600w”,”sizes”:”(max-width: 510px) 100vw, 510px”,”full_src”:”https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan.png”,”full_src_w”:600,”full_src_h”:600,”gallery_thumbnail_src”:”https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan-100×100.png”,”gallery_thumbnail_src_w”:100,”gallery_thumbnail_src_h”:100,”thumb_src”:”https://myquang.vn/wp-content/uploads/2019/07/format-web-Bu00e1nh-su1eefa-chua-Horsh-Lactobacillus-Bread-u0110u00e0i-Loan-247×247.png”,”thumb_src_w”:247,”thumb_src_h”:247,”src_w”:510,”src_h”:510},”image_id”:”744″,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:95,”min_qty”:1,”price_html”:”₫150,000.00 ₫99,000.00″,”sku”:””,”variation_description”:”0.5kg tu1ea7m 20 – 22 bu00e1nh
“,”variation_id”:73,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”0.7″,”weight_html”:”0.7 kg”}>”>

Khối lượng Chọn một tùy chọn0.5kg1.5kg1kg2kgXóa

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Sữa chua
READ:  3 Cách Làm Sinh Tố Xoài Dầm Sữa Chua Cho Bé Ăn Dặm, Sinh Tố Xoài Cho Bé Ăn Dặm, Bé Càng Ăn Càng Mê

Related Articles

Trả lời

Back to top button